Kundens svære valg. Gang-til-gang service eller serviceaftale?

Hvordan kan du rådgive dine kunder til at købe mere og blive længere tid? MiCARs rådgivningsløsning er selvbetjent og automatiseret

Det tager kun 3 minutter for bilkunden at besvare nogle få spørgsmål, og slutter med en anbefaling baseret på besvarelserne. Anbefalingen kommer som en pop-up på mobilen, pc’en eller tablet’en, og giver, ifølge kundernes tilbagemeldinger, en god eller rigtig god hjælp til hvordan de skal vedligeholde deres køretøj. Kunden kan vælge at få svaret på mail. Alt sammen er automatiseret.

Bilkunderne efterspørger hjælp til at vælge mellem serviceaftaler eller gang-til-gang service på værkstedet

MiCAR har udviklet et digitalt rådgivningsværktøj til anvendelse hos bilforhandlerne og selvbetjent af kunderne. Løsningen er designet til at hjælpe bilkunderne i forbindelse med valg af serviceaftale eller gang-til-gang service. Baggrunden skal findes i, at det er vores erfaring at mange bilkunder er usikre og i tvivl om serviceaftale er en fordel for dem. Erfaringen underbygges også af vores statistik gennem 3 år. Derfor bliver bilkunden tilbudt denne mulighed som en integreret del af bilforhandlerens kundekommunikation i forbindelse med salg af serviceaftaler, i perioden fra bilkøbet til 1. serviceeftersyn.

Statistikken viser at 24% af kunderne er i tvivl

På baggrund af rådgivningsløsningen, og kundernes besvarelser, indsamlet online over en 3- årig periode, hos en række bilforhandlere, på tværs af geografi og bilmærker, udarbejder vi løbende statistik, som vi og bilforhandlerne kan blive klogere på. 43,5% af besvarelserne indikerer en præference for serviceaftaler, 32,5% har præference for gang-til-gang service og hele 24% er i tvivl om, hvilken serviceløsning de egentlig ønsker af værkstedet.

Kundekommunikationen er opbygget til at hjælpe kunden med at finde vej til netop hans/hendes præferencer

De kunder som allerede fra start af, er afklaret, skal blot hjælpes til f.eks. køb af en serviceaftale, hvis det er det de vil. Det samme gælder hvis kunden er afklaret og foretrækker gang-til-gang service, så skal kunden bare have besked om hvornår det er tid til service med en mulighed for at booke nemt og hurtigt online. Det giver faste kunder på værkstedet, hvis man kører systematisk kundekommunikation og husker hvad kundens præferencer er.

Gruppen på de 24%, som er i tvivl, skal have hjælp til at blive afklarede, så de kan vælge hvad der er bedst for dem. De kan derfor fastholdes på værkstedet, hvis man gør en indsats for at hjælpe dem med valget, f.eks. ved at anvende en online rådgivningsløsning. Omvendt hvis man ikke gør noget, så er der risiko for at de kan lokkes over til konkurrenter, som er dygtige til at rådgive.

MiCAR’s rådgivningsløsning er populær hos kunderne. Hele 87,5% af kunderne angiver at de har fået god eller rigtig god hjælp til at vælge serviceløsning.

Læs meget mere på vores blog-site!