2022: Aktive kunder på værkstedet steg med 17%

I lighed med 2021, så viste 2022 sig som et godt år for kundefastholdelse og mersalg på værkstedet.

MiCAR AUTO E-COMMERCE, som hjælper autobranchen med automatiseret salg og e- commerce, trodser krisen, og leverer en 17% stigning i de aktive kunder på værkstedet. I 2021 var stigningen også på 17%, så momentum har kunnet bibeholdes på trods af de mange kriser.

Det er vores samarbejdspartnere, som er bilforhandlere og værksteder, der har gavn af resultatet, for det er deres kunder, som i stigende grad returnerer til værkstedet, for at få lavet reparationer og købe services.

Figur 1: Performance MiCAR AUTO E-COMMERCE

MiCAR AUTO E-COMMERCE assisterer bilforhandlerne og værkstederne, som dataformidler, med at automatisere og sælge online. Læs mere om at udnytte potentialet i kundebasen: www.micar.dk/performance/

Hemmeligheden skal findes i MiCAR’s formel med kundeselvbetjente købsmoduler, automatisering og data-styring, som sætter os i stand til at hjælpe autobranchen, ved at gøre det muligt for kunderne at købe selv hjemme fra sofaen.
Nøglen er at monitorere kundernes online adfærd, og det gør MiCAR via en unik kundedataplatform (CDP), som i realtid styrer den automatiserede kundekommunikation gennem data, regler og triggers. Læs mere om adfærdsdata her: www.micar.dk/cd-platform/

Hele pakken sikrer høj performance og leveres indbygget i alle MiCAR’s løsninger. Læs mere om løsningerne her: www.micar.dk/. Kontakt os for mere information.

Læs meget mere på vores blog-site!